Scroll to Top

แบตเตอรี่แห้งสำหรับระบบสำรองไฟและงานทั่วไป

แบตเตอรี่แห้ง  (VRLA Battery) คุณภาพสูงเทคโนโลยีการผลิตจากเยอรมันนี ใช้งานสำหรับเครื่องสำรองไฟ (UPS), DC power Supplies, Emergency Light, ระบบโซลาร์เซลล์ และอื่น

สินค้าเปรียบเทียบ (0)


VRLA Battery SP (6.5Ah ~ 245Ah)

VRLA Battery SP (6.5Ah ~ 245Ah)

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

VRLA ฺBattery SPG (42Ah ~ 250Ah)

VRLA ฺBattery SPG (42Ah ~ 250Ah)

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

VRLA ฺBattery GFMG (200Ah ~ 560Ah)

VRLA ฺBattery GFMG (200Ah ~ 560Ah)

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

VRLA Battery HPPL, 300~ 731 W/cell

VRLA Battery HPPL, 300~ 731 W/cell

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

แสดงผลตั้งแต่ 1 ถึง 4 รายการ จากทั้งหมด 4 รายการ (จำนวน 1 หน้า)