Scroll to Top

บริษัท ปณชัยอีควิปเม้นท์ เทคโนโลยี จำกัด

ประวัติความเป็นมา

           บริษัท ปณชัยอีควิปเม้นท์ เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552 โดยทีมงานผู้มากประสบการณ์เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจเกี่ยวกับระบบพลังงานทางเลือก ระบบพลังงานสำรอง และดูแลแก้ปัญหาระบบไฟฟ้า จากประสบการณ์ที่ผ่านการทำงานด้านไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์มากว่า 20 ปี และแก้ปัญหาไฟฟ้าให้กับลูกค้ามาทุกองค์กร ฯลฯ รวมถึง ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง

นำเข้า จัดจำหน่าย และให้บริการติดตั้ง เครื่องสำรองไฟฟ้า เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าคงที่ เครื่องจักร และเครื่องมือเครื่องใช้ในงานอุตสาหกรรม ซึ่งแบ่งกลุ่มธุรกิจเป็น 5 ส่วนธุรกิจดังนี้  1. อุปกรณ์พลังงานสำรอง/อุปกรณ์พลังงานทางเลือก  2. เครื่องจักรอุตสาหกรรม 3. อุปกรณ์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 4. เครื่องมือใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 5. เครื่องมือวิทยาศาสตร์/เครื่องมือวัด ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ตามช่องทางดังนี้ โทร 0 2190 9365, 08 4388 8598, 08 2494 6775 Line ID; petcorp, E-mail; [email protected]


                       บริษัท ปณชัยอีควิปเม้นท์ เทคโนโลยี จำกัด

                         Tel. 0 2190 9365, 08 4388 8598, 08 2494 6775  Fax. 0 2190 9366 

                           E-mail: [email protected] 

                          Line ID: petcorp 

 

สินค้าล่าสุด

ระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยแบตเตอรี่ลิเธียม 500วัตต์ - 5000วัตต์
90 Degree Li-lon Battery Mini Screwdriver (2.7 - 4.0 Nm)

90 Degree Li-lon Battery Mini Screwdriver (2.7 - 4.0 Nm)

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

ฟิล์มยึดพาเลท

ฟิล์มยึดพาเลท

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Cleanroom notebook

Cleanroom notebook

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Cleanroom paper

Cleanroom paper

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Silicone Cleaning Roller

Silicone Cleaning Roller

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Sticky Mat

Sticky Mat

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Yellow Art Paper DCR Pad

Yellow Art Paper DCR Pad

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

White Art Paper DCR Pad

White Art Paper DCR Pad

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

PVC DCR pad

PVC DCR pad

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Spun lace non-woven cleaning wipes

Spun lace non-woven cleaning wipes

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Disposable towel ( multifunctional for foot & bath)

Disposable towel ( multifunctional for foot & bath)

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Alcohol pad

Alcohol pad

80.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 80.00 บาท

Kitchen towel paper

Kitchen towel paper

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Cleanroom wiper roll

Cleanroom wiper roll

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Microfiber cleanroom wiper

Microfiber cleanroom wiper

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Sub-microfiber cleanroom wiper

Sub-microfiber cleanroom wiper

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Ordinary Cleanroom Wiper

Ordinary Cleanroom Wiper

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

M-3 Cleanroom wipers

M-3 Cleanroom wipers

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

609 Cleanroom wipers

609 Cleanroom wipers

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

SMT stencil wipes roll

SMT stencil wipes roll

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Industry wipers

Industry wipers

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Adjustable PU Hose Tool Balancer 1.5-2.5 kgs

Adjustable PU Hose Tool Balancer 1.5-2.5 kgs

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

แอร์ พียู โฮสบาลานซ์เซอร์ 200 Psi (14 Bar)

แอร์ พียู โฮสบาลานซ์เซอร์ 200 Psi (14 Bar)

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

4 - Input Digital Thermometer Data logger Model DTM-319

4 - Input Digital Thermometer Data logger Model DTM-319

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Dual Digital Thermometer Datalogger Model DTM-318

Dual Digital Thermometer Datalogger Model DTM-318

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Single Digital Thermometer Datalogger Model DTM-317

Single Digital Thermometer Datalogger Model DTM-317

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Thermometer (RS-232) Digital Thermometer Dual Input Model DTM-316

Thermometer (RS-232) Digital Thermometer Dual Input Model DTM-316

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Digital Thermometer Single Input + Timer Model DTM-315

Digital Thermometer Single Input + Timer Model DTM-315

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Digital Thermometer Single Input Model DTM-307B

Digital Thermometer Single Input Model DTM-307B

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท