Scroll to Top

ติดต่อเรา

ที่อยู่ของเรา

บริษัท ปณชัยอีควิปเม้นท์เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท ปณชัยอีควิปเม้นท์เทคโนโลยี จำกัด
99/119 ซ.บี4 ม.4 ถ.เลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์:
+66 2190 9365, +668 4388 8598

แฟกซ์:
+66 2190 9366
Line ID:
petcorp

Email:
[email protected]

เปิดบริการตั้งแต่
จันทร์ - ศุกร์ ช่วงเวลา 8.30 - 18.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 9.30 - 17.30 น.

หมายเหุตุ
รับการสั่งซื้อผ่านเว็ปไซด์ตลอด 24 ชั่วโมง

แบบฟอร์มติดต่อร้านค้า