Scroll to Top

บริษัท ปณชัยอีควิปเม้นท์ เทคโนโลยี จำกัด

ประวัติความเป็นมา

           บริษัท ปณชัยอีควิปเม้นท์ เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552 โดยทีมงานผู้มากประสบการณ์เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจเกี่ยวกับระบบพลังงานทางเลือก ระบบพลังงานสำรอง และดูแลแก้ปัญหาระบบไฟฟ้า จากประสบการณ์ที่ผ่านการทำงานด้านไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์มากว่า 20 ปี และแก้ปัญหาไฟฟ้าให้กับลูกค้ามาทุกองค์กร ฯลฯ รวมถึง ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง

นำเข้า จัดจำหน่าย และให้บริการติดตั้ง เครื่องสำรองไฟฟ้า เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าคงที่ เครื่องจักร และเครื่องมือเครื่องใช้ในงานอุตสาหกรรม ซึ่งแบ่งกลุ่มธุรกิจเป็น 5 ส่วนธุรกิจดังนี้  1. อุปกรณ์พลังงานสำรอง/อุปกรณ์พลังงานทางเลือก  2. เครื่องจักรอุตสาหกรรม 3. อุปกรณ์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 4. เครื่องมือใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 5. เครื่องมือวิทยาศาสตร์/เครื่องมือวัด ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ตามช่องทางดังนี้ โทร 0 2190 9365, 08 4388 8598, 08 2494 6775 Line ID; petcorp, E-mail; panachai09@gmail.com


                       บริษัท ปณชัยอีควิปเม้นท์ เทคโนโลยี จำกัด

                         Tel. 0 2190 9365, 08 4388 8598, 08 2494 6775  Fax. 0 2190 9366 

                           E-mail: panachai09@gmail.com 

                          Line ID: petcorp 

 

สินค้าล่าสุด

SUPER MEGOHM METER   SM7120

SUPER MEGOHM METER SM7120

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

SUPER MEGOHM METER   SM7110

SUPER MEGOHM METER SM7110

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

SUPER MEGOHM METER   SM7420

SUPER MEGOHM METER SM7420

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

MEMORY HiCORDER   MR8880

MEMORY HiCORDER MR8880

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

MEMORY HiCORDER   MR8870

MEMORY HiCORDER MR8870

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

MEMORY HiCORDER   MR8875

MEMORY HiCORDER MR8875

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

MEMORY HiCORDER MR8740

MEMORY HiCORDER MR8740

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

MEMORY HiCORDER MR8741

MEMORY HiCORDER MR8741

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

MEMORY HiCORDER MR8827

MEMORY HiCORDER MR8827

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

MEMORY HiCORDER MR8847A

MEMORY HiCORDER MR8847A

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

WD-40 น้ำยาล้างจักรยาน อเนกประสงค์ สีม่วง ขนาด 710 มิลลิลิตร
WD-40 สเปรย์ล้างโซ่จักรยานและคราบไขน้ำมัน ขนาด 10 มิลลิลิตร
WD-40 สเปรย์หล่อลื่นโซ่ทุกสภาวะอากาศ สีครีม ขนาด 6 มิลลิลิตร
WD-40 น้ำมันหล่อลื่นโซ่ชนิดเปียก สีฟ้า ขนาด 4 มิลลิลิตร
WD-40 น้ำมันหล่อลื่นโซ่ชนิดแห้ง สีเขียว ขนาด 4 มิลลิลิตร
WD-40 สเปรย์ทำความสะอาดเครื่องจักรและเครื่องยนต์ ขนาด 450 มิลลิลิตร
WD-40 สเปรย์หล่อลื่นโซ่ ขนาด 360 มิลลิลิตร

WD-40 สเปรย์หล่อลื่นโซ่ ขนาด 360 มิลลิลิตร

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

WD-40 สเปรย์ทำความสะอาดปีกผีเสื้อ คาร์บิวเรเตอร์ และโช๊ค ขนาด 450 มิลลิลิตร
WD-40 สเปร์ยทำความสะอาดเบรค ขนาด 450 มิลลิลิตร

WD-40 สเปร์ยทำความสะอาดเบรค ขนาด 450 มิลลิลิตร

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

WD-40 สเปรย์ฉีดสายพาน ขนาด 360 มิลลิลิตร

WD-40 สเปรย์ฉีดสายพาน ขนาด 360 มิลลิลิตร

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

WD-40 สเปรย์เป่าฝุ่น ขนาด 200 กรัม

WD-40 สเปรย์เป่าฝุ่น ขนาด 200 กรัม

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

WD-40 น้ำยากำจัดสนิม ขนาด 1 แกลลอน (3.785 ลิตร)

WD-40 น้ำยากำจัดสนิม ขนาด 1 แกลลอน (3.785 ลิตร)

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

WD-40 สเปร์ยโฟมขจัดคราบไขมัน ขนาด 450 มิลลิลิตร
WD-40 สเปรย์ล้างหน้าสัมผัสไฟฟ้า ขนาด 360 มิลลิลิตร
WD-40 ซิลิโคนสเปรย์ ขนาด 360 มิลลิลิตร

WD-40 ซิลิโคนสเปรย์ ขนาด 360 มิลลิลิตร

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

WD-40 น้ำมันเอนกประสงค์ ขนาด 55 แกลลอน (208 ลิตร)

WD-40 น้ำมันเอนกประสงค์ ขนาด 55 แกลลอน (208 ลิตร)

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

WD-40 น้ำมันเอนกประสงค์ ขนาด 5 แกลลอน (18.9 ลิตร)

WD-40 น้ำมันเอนกประสงค์ ขนาด 5 แกลลอน (18.9 ลิตร)

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

WD-40 น้ำมันเอนกประสงค์ ขนาด 1 แกลลอน (3.785 ลิตร)

WD-40 น้ำมันเอนกประสงค์ ขนาด 1 แกลลอน (3.785 ลิตร)

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

WD-40 น้ำมันเอนกประสงค์ ขนาด 400 มิลลิลิตร

WD-40 น้ำมันเอนกประสงค์ ขนาด 400 มิลลิลิตร

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

WD-40 น้ำมันเอนกประสงค์ รุ่นพิเศษ ขนาด 333 มิลลิลิตร