Scroll to Top
  • ฟิล์มยืดพันพาเลทแบบสี

ใช้สำหรับพันสินค้าบนพาเลท เพื่อรวมหน่วยสินค้าเข้าด้วยกันเพื๋อความสะดวกในการขนย้าย และป้องกันสินค้า จากฝุ่นละองและน้ำ ใช้กัแพร่หลายในสำหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและการขนส่ง

ผลิตสีตามความต้องการของลูกค้าได้

ขนาดของม้วนฟิล์มทำเป็นขนาดของ ฟิล์ม Hand Roll  และ Machine Roll 

 

เขียนข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี

ฟิล์มยืดพันพาเลทแบบสี

  • รหัส/รุ่น: Stretch Film Colour
  • สถานะสินค้า: มีสินค้า
  • 0.00 บาท

  • ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท